Sỉ và lẻ vòng bi & gối đỡ F&D

Phụ tùng Kiều Trang phân phối  nhãn hiện F&D tại Việt nam , cung cấp Vòng bi F&D đủ qui cách phù hợp với Công nghiệp, Nông nghiệp với giá cả cạnh tranh. Hiện chúng tôi đang có đủ các loại vòng bi Cà na, bi côn, bi cầu hiệu F&D. Vòng bi (bạc đạn) F&D được xuất khẩu đi trên 20 nước trên thế giới và đang được sử dụng rộng rãi tại Viêt nam.

Sỉ và lẻ vòng bi & gối đỡ F&D

 

Qui cách:
– Từ 16001 ~ 16012;
– 6000-2RS, 6000-ZZ, 6001-2RS, 6001-ZZ, 6002-2RS, 6003-2RS , 6004-2RS, 6004-ZZ, 6005-2RS, 6005-ZZ, 6006-2RS, 6006-ZZ, 6007-2RS, 6007-ZZ, 6008-2RS , 6009-2RS, 6009-ZZ, 6010-2RS, 6010-ZZ, 6011, 6011-2RS, 6011-ZZ, 6012, 6012-2RS, 6012-ZZ, 6013, 6013-2RS, 6013-ZZ….
– 6200-2RS, 6200-ZZ, 6201-2RS, 6201-ZZ, 6202-2RS, 6202-ZZ, 6203-2RS, 6203-ZZ, 6204, 6204-2RS, 6204-ZZ, 6205, 6205-2RS, 6205-ZZ, 6205-N, 6206, 6206-2RS, 6206-ZZ, 6206-N, 6207, 6207-2RS, 6207-ZZ, 6207-N, 6207-NR, 6208, 6208-2RS, 6208-ZZ, 6208-N, 6208-NR, 6209, 6209-2RS, 6209-ZZ, 6209-N, 6209-NR, 6210, 6210-2RS, 6210-ZZ, 6210-N, 6210-NR, 6211, 6211-2RS, 6211-ZZ, 6211-N, 6211-NR, 6212, 6212-2RS, 6212-ZZ, 6212-N, 6212-NR, 6213, 6213-2RS, 6213-ZZ, 6213-N, 6213-NR, 6214, 6214-2RS, 6214-ZZ, 6214-NR, 6215, 6215-2RS, 6215-ZZ, 6215-NR, 6216, 6216-2RS, 6216-ZZ, 6216-NR, 6217, 6217-2RS, 6217-ZZ, 6217-NR, 6218, 6218-2RS, 6218-ZZ, 6219, 6219-2RS, 6219-ZZ, 6220, 6220-2RS, 6220-ZZ.
– 62202-2RS, 62203-2RS, 62204-2RS, 62205-2RS, 62206-2RS, 62207-2RS, 62208-2RS, 62209-2RS, 62210-2RS, 62211-2RS, 62212-2RS.
– 6222, 6222-2RS, 6222-ZZ, 6224, 6224-2RS, 6224-ZZ.
– Từ 62302-2RS ~ 62312-2RS.
– 606-2rs, 608-2rs, 609-2rs, 626-2RS, 627-2rs, 628-2rs, 629-2RS.
– Từ 6300-2RS, 6300-ZZ ~ 6320-2RS, 6320-ZZ.
– Từ 6801-2RS ~ 6806-2RS, 6900-2RS ~ 6908-2RS.
– 62200-2rs, 62201-2rs, 62202-2rs, 62203-2rs, 62204-2rs, 62205-2rs, 62206-2rs, 62207-2rs, 62208-2rs,
62209-2rs, 62210-2rs, 62211-2rs, 62212-2rs, 62302-2rs, 62303-2rs, 62304-2rs, 62305-2rs, 62306-2rs, 62307-2rs, 62308-2rs, 62309-2rs, 62310-2rs, 62312-2rs,
Gối đỡ F&D
Khách hàng có nhu cầu lấy sỉ và lẻ vòng bi & gối đỡ F&D , hoặc các sản phẩm phụ tùng xe máy khác xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau :
PHỤ TÙNG XE MÁY KIỀU TRANG 
Địa chỉ : 69/88C Đông Lân , Bà Điểm , Hóc Môn , TPHCM
Điện thoại : 0988.366.367 / 0975.974.978

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *